foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

podreczniki galeria rekrutacja21 plan lekcji BK 

konsultacje i kola matura dla rodzicow kuznia logo sow2

stop rodzinie1. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „Tama”.

UWAGA! Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocyw rodzinie TAMA w zakresie udzielania osobistego poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz porad prawnych, zostaje zawieszona do odwołania.

Dyżury prowadzone są przez specjalistów telefonicznie pod numerem telefonu 59 841 40 46:

1. Dyżury wspierające:
– w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 – 13.00
– od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00
– w soboty w godz. 10.00 – 14.00

2. Dyżury prawnika:
we wtorki i piątki w godz. 16.00 – 20.00

Wszelkie zmiany dot. udzielanego wsparcia psychologicznego na terenie naszego miasta zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku www. slupsk.pl. pod adresem: http://www.slupsk.pl/oferta-wsparcia-psychologicznego-88979/
Prosimy o zapoznawanie się z informacjami publikowanymi na stronie miejskiej.

 

W Punkcie prowadzone jest poradnictwo dla osób doświadczających przemocy oraz dla świadków przemocy. Osobom zgłaszającym się świadczona jest pomoc interwencyjna, psychologiczna oraz prawna, w zakresie rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie.

dyżur interwencyjny

poniedziałek-piątek: godz. 16.00 – 20.00
sobota – godz. 10.00-14.00

grupa wsparcia

poniedziałki i czwartki – godz. 17.00 – 20.00

dyżur psychologa

środa – godz. 17.00-20.00

dyżur prawnika

wtorki i piątki godz. 16.00-20.00

Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 VI p. pok. 604
tel. 59 841 40 46

skype: tama.slupsk.pl

2. Całodobowa pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Interwencyjny Dom Pomocy „Arka”, prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

W placówce udziela się całodobowej pomocy interwencyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zapewnia się schronienie, wyżywienie oraz wsparcie w kryzysowej sytuacji.

Słupsk, ul. Rybacka 7/8
tel. 502 761 165

http://chsd.pl/

Przydatne linki:

http://niebieskalinia.info/index.php

https://www.gov.pl/…/…/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

https://116111.pl/

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

Ważne telefony:

Całodobowy telefon zaufania Pogotowie Niebieska Linia – 800 120 002

Telefon zaufania „TAMA” – 59 841 40 46
(czynny w godzinach pracy Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „Tama”)

Jeżeli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem skontaktuj się z tut. Komisją, Komendą Miejską Policji lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Wzywaj policję w każdej sytuacji zagrożenia (telefon alarmowy: 112).

Przemoc w rodzinie to przestępstwo!

Pamiętaj o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych.

3. Pomoc dzieciom i młodzieży

Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg”

W Stowarzyszeniu prowadzona jest pomoc dla dzici, młodzieży i rodziców w rozwiazywaniu problemów wychowawczych, rozwojowych, szkolnych, emocjonalnych.

czwartek 15.00-18.00

(punkt konsultacyjny)

Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 (I p.)
tel. 669-498-323

http://krag.slupsk.pl/

Przydatne linki:

https://fdds.pl/
(link dotyczy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę)

Ważne telefony:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
(czynny: poniedziałek – niedziela 12.00 – 02.00)

http://www.slupsk.pl/…/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

moodle logo

SKARGI

mechanikYT

Mapa rewitalizacji miasta Słupska

mapa rewitalizacji

Współpraca

Logo Kospel
Logo OptiNav Sp. z o.o.
//poczatek widgetu dostepności //koniec widgetu dostępności