foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

podreczniki galeria rekrutacja21 plan lekcji BK 

konsultacje i kola matura dla rodzicow kuznia logo sow2

Stypendium szkolne zostanie przyznane uczniom, których dochód
na członka rodziny
za miesiąc sierpień 2020r. nie przekroczy 528zł netto
na osobę.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są:

 • uczniowie zamieszkali na terenie miasta Słupska,

 • uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Dochód należy wyliczyć na podstawie:

 • wynagrodzenie netto (z zakładu pracy),

 • renty lub emerytury,

 • zasiłku pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego,

 • alimentów,

 • dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miejskiego,

 • dodatku stałego (MOPR),

 • zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci (MOPR),

 • świadczeń przedemerytalnych,

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2019r.

   

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty na podstawie których został wyliczony dochód,

 • w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy ( nawet jeśli rodziny nie korzystają ze świadczeń urzędu),

 • zaświadczenia z MOPR-u o korzystaniu bądź nie korzystaniu
  ze świadczeń rodzinnych,

 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni w przypadku gdy rodzeństwo jest na utrzymaniu rodziców.

Stypendium szkolne rozliczamy na podstawie faktur VAT, które powinny być gromadzone od 01.09.2020r.

Kompletny wniosek należy złożyć w pokoju 015 (kadry) do 15.09.2020r.

(wnioski do pobrania w pokoju 015)

moodle logo

SKARGI

mechanikYT

Mapa rewitalizacji miasta Słupska

mapa rewitalizacji

Współpraca

//poczatek widgetu dostepności //koniec widgetu dostępności