foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

podreczniki galeria rekrutacja21 plan lekcji BK 

konsultacje i kola matura dla rodzicow kuznia logo sow2

28.09.2020r oraz 29.09.2020r odbyła się trzecia Polska konferencja wodorowa na szczeblu międzynarodowym „PCHET 2020” trwająca przez dwa dni przez około 7 godzin . Jest to pierwsza konferencja prowadzona online w związku z pandemią COVID 19 ( wcześniej takie konferencje odbywały się w sali audytoryjnej w Gdyni.) W konferencji tej wystąpili eksperci w zakresie klastra wodorowego na szczeblu naukowym - profesorowie, inżynierowie z polskiego instytutu rozwoju motoryzacji w Bielska Białej , naukowcy z Polski oraz z zagranicy , którzy wprowadzili w życie swoje pomysły w zakresie napędu wodorowego . Między innymi była to firma Toyota zajmująca się napędem wodorowym w swoich samochodach, firma KIA ( produkująca silniki zasilane paliwem wodorowym oraz samochody napędzane silnikami elektrycznymi). W konferencji przedstawiono nowe pomysły na wykorzystanie wodoru (ogniw paliwowych) w przyszłości do napędu statków, lokomotyw ,autobusów, koparek , pojazdów ciężarowych jako najbardziej ekologicznego paliwa wodorowego. W drugiej części konferencji międzynarodowej wystąpiły duże koncerny paliwowe np. firma „Orlen” która jest zainteresowana produkowaniem magazynowaniem energii odnawialnej - wodoru na szczeblu międzynarodowym zgodnie z zaleceniami UE.
 
Na konferencje międzynarodową online w dniu 29.09.2020r zostali zaproszeni uczniowie naszej szkoły (obecnie 4cT,4aT) z „Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych” ze Słupska , którzy wygrali w konkursie „Razem do zawodu” na szczeblu województwa pomorskiego zajmując I miejsce. Uczniowie wygrali I miejsce (5 uczniów) otrzymując każdy z nich nagrodę w wysokości 500zł w postaci bonów oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 1000zł- jako najnowocześniejszy projekt statku zdalnie sterowanego z napędem wodorowym zasilaniem na słoną wodę oraz elektrycznym. Dodatkowymi układami zamontowanymi na statku był czujnik przeciwpożarowy informujący ludzkim głosem o wystąpieniu pożaru na statku uruchamiając pompę oraz urządzenia zraszające. Dodatkowo wykonano pompę przeciw zalaniu pokładu statku i suwnicę rozmieszczającą kontenery automatycznie na pokładzie statku według wagi, koloru kontenerów. Nagrodę specjalną w wysokości 1000zł przyznała firma z Gdyni zajmująca się klastrami wodorowymi zapraszając uczniów naszej szkoły do przedstawienia swojego modelu statku z napędem wodorowym na konferencji międzynarodowej dnia 29.09.2020r . Na konferencji przedstawili uczniów naszej szkoły w zakresie edukacji jako jedynych , którzy stworzyli ,zaprojektowali ,zbudowali model statku pływającego z wykorzystaniem napędu wodorowego. Przedstawiono również film z budowy statku, działania napędu wodorowego oraz testu statku podczas wodowania z przełączeniem na napęd wodorowy.
 
Podczas wypowiedzi jednego z prezenterów firmy z klastra wodorowego , która wyróżniła naszych uczniów nagroda specjalną przedstawiono jak wygląda efekt praktycznej pracy uczniów naszej szkoły, stwierdzono iż” naszych uczniów nie trzeba przekonywać do dotknięcia tej nowoczesnej technologii bliżej są bardziej otwarci na wyzwania i trzeba pokazywać efekty takiej pracy w szerszym kontekście tak jak dziś”.
 
Dzięki tej firmie oraz konkursie „Razem do zawodu” uczniowie naszej szkoły mogli zaprezentować swój model statku na konferencji międzynarodowej dzieląc się swoją wiedzą, praktyką umiejętnościami z profesorami renomowanych uczelni, koncernów samochodowych i innych firm wiodących na naszym rynku oraz firm zagranicznych . Uczestnictwo uczniów z naszej szkoły w tak ważnej dla nich konferencji międzynarodowej dała możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy teoretycznej i technicznej oraz możliwość nawiązania współpracy a nawet znalezienie lepszej pracy w dużych firmach motoryzacyjnych.
 
W związku z pandemią uczniowie naszej szkoły nie mogli osobiście przedstawić swoich nowoczesnych rozwiązań w sali audytoryjnej w Gdyni i porozmawiać osobiście z przedstawicielami dużych firm motoryzacyjnych i naukowcami renomowanych uczelni oraz naukowcami z firm zagranicznych.
 
W latach 2017-2018 zdobyliśmy I miejsce, 2018-2019 II miejsce oraz w 2019-2020 I miejsce w konkursie „Razem do zawodu.” Uczniowie naszej szkoły na tych konkursach postrzegani są jako wybitnie zdolni ,kreatywni rozwijający swoją wiedzę i umiejętności w sposób bardzo nowoczesny w zakresie teoretycznym i praktycznym.
 
Po ogłoszeniu wyników konkursu w 2020r oprócz firmy zajmującej się klastrem wodorowym zainteresowały się uczelnie projektem naszego statku ( oglądając konkurs „Razem do zawodu”).
Jedna z uczelni w dniu 09.04.2020r przysłała podziękowania do naszej szkoły za pośrednictwem dr.hab.inż.kpt.ż.w. Wojciecha Ślączki , prof. AMS rektora „Akademii Morskiej” w Szczecinie składając serdeczne gratulacje dla każdego ucznia z osobna za zajęcie I miejsca w kategorii „Razem do zawodu” organizowanym w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” Samorządu Województwa Pomorskiego.
„Jestem pod wrażeniem pomysłowości , innowacyjnego podejścia i zaawansowanej myśli technicznej u tak młodego człowieka . Bardzo mnie cieszy, że przemysł morski oraz nowoczesne rozwiązania budowy jednostek pływających stanowią obiekt zainteresowania uczniów już na etapie szkoły średniej. Jeszcze raz gratuluję i życzę sukcesów na polu naukowym, edukacyjnym i prywatnym.”
 
Angażowanie się uczniów naszej szkoły w konkursy daje im możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej ale i również znalezienie coraz to lepszej pracy w przyszłości ,zdobycie lepszej wiedzy i praktyki w coraz to nowoczesnych zakładach pracy na przyszłość. Dzięki takim konkursom i konferencjom uczniowie naszej szkoły czują się doceniani jako przyszli pracodawcy na nowym rynku pracy.

moodle logo

SKARGI

mechanikYT

Mapa rewitalizacji miasta Słupska

mapa rewitalizacji

Współpraca

//poczatek widgetu dostepności //koniec widgetu dostępności