foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

       

podreczniki2122 galeria rekrutacja22 plan lekcji BK 

konsultacje i kola matura dla rodzicow kuznia logo sow2

perspektywy 2020 ranking tarcza

librus

logo cke
portal edukacyjny 

Baner CMI

maly plakat EFS poziom A3 Supsk

projekt uczesie dobrze nauczac maly

Projekt zdalna szkola

logo

Erasmus 

Power

 

szkola z klasa

sus

Szanowni Maturzyści i Maturzystki,

na zdjęciu do tego posta umieściłem harmonogram wszystkich egzaminów maturalnych w maju 2021r.

Przypominam, że na egzaminy zgłaszamy się wcześniej, około 40-60 min. przed godz. rozpoczęcia. Należy mieć ze sobą:
- dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,
- długopisem/piórem z czarnym tuszem/atramentem,
- z odpowiednimi przyrządami (np. kalkulator, linijka itd.) na właściwy egzamin.

WEJŚCIE NA EGZAMIN MATURALNY będzie się odbywało przez DWA wejścia:
- przez szkołę (łącznik) - klasy 4A, 4B, 4C,
- przez główne wejście sali gimnastycznej - klasy 4S, 4L, zdający z lat poprzednich i zdający przekierowani z OKE.

W oczekiwaniu na wejście należy:
- zachować właściwy odstęp pomiędzy osobami - minimum 1,5 - 2m.
- mieć ubraną maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos (w trakcie oczekiwania na wejście i poruszania się po szkole, hallu sali gimnastycznej oraz w sali egzaminacyjnej. Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej. Maseczkę ubieramy za każdym razem, gdy podchodzi do nas nauczyciel nadzorujący przebieg egzaminu.

W przypadku złego samopoczucia, choroby, wypadku losowego, skierowania na kwarantannę/izolację należy bezzwłocznie o tym fakcie poinformować dyrekcję- szkoły (B. Zakrzewską lub P. Jakubowskiego), tel. do szkoły: 59 842-48-31.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa obowiązujące przed, w trakcie i po egzaminie maturalnym:

EGZAMIN MATURALNY 2021r. - WYTYCZNE i PROCEDURA DLA MATURZYSTÓW i OSÓB NADZORUJĄCYCH PRZEBIEG EGZAMINU

1. Na każdy egzamin przychodzimy 60 minut wcześniej przed rozpoczęciem egzaminu. Przed wejściem należy zachować 2 metry odstępu. Nie należy stać w dużych grupach.

2. Wchodząc do budynku szkoły i/lub sali gimnastycznej należy mieć ubraną maseczkę ochronną, która będzie zakrywała nos i usta. Osoby przekazujące materiały egzaminacyjne powinny mieć ubrane rękawiczki ochronne. W trakcie poruszania się po budynku szkoły/sali gimnastycznej należy przez cały czas mieć ubraną maseczkę, którą można ściągnąć tylko i wyłącznie po zajęciu miejsca w ławce na sali egzaminacyjnej. Wstając z ławki lub w sytuacji, gdy podchodzi nauczyciel prowadzący egzamin należy ponownie na chwilę ubrać maseczkę. Podczas wpuszczania do sali egzaminacyjnej osoby prowadzące egzamin mogą poprosić zadającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).

3. Wejście na egzamin będzie odbywało się przez 2 wejścia:
- główne wejście szkoły - po wejściu należy bezpośrednio kierować się do korytarza
na parterze w kierunku łącznika do sali gimnastycznej. Oczekując na wejście należy zachować 2 metry odstępu od siebie (korzystając z linii wyznaczonych na podłodze),
- główne wejście do sali gimnastycznej (z tyłu budynku szkoły) - Oczekując na wejście należy zachować 2 metry odstępu od siebie (korzystając z linii wyznaczonych na ziemi).

4. Na drzwiach wejściowych do szkoły i do sali gimnastycznej zostanie wywieszona informacja, którzy zdający korzystają z danego wejścia.

5. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

6. Przed, podczas i po egzaminie na terenie szkoły/ sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie zdający, osoby organizujące egzamin pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektyw czystości i jego dezynfekcję, pracownicy służb medycznych (jeżeli wystąpi taka konieczność).

8. ZDAJĄCY NIE POWINNI WNOSIĆ NA TEREN SZKOŁY ZBĘDNYCH RZECZY, W TYM KSIĄŻEK, TELEFONÓW, MASKOTEK.

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
Karty wzorów matematycznych będą zdezynfekowane i przygotowane na ławkach zdających.

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu w wyznaczonym do tego miejscu.

12. Zdający są zobowiązani do zakrywania usta i nosa w budynku do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- podchodzi do niego nauczyciel,
- wychodzi / wraca z toalety,
- kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej (maseczkę można ściągnąć dopiero będąc
             na zewnątrz budynku szkoły/sali gimnastycznej)

13. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu chce mieć nakryte usta i nos, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku może pozostawić maseczkę ubraną.

14. Przed i po każdym egzaminie będzie przeprowadzana dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia wykorzystywanych w trakcie egzaminu.

15. Przy wejściach do szkoły oraz przy wejściu do sali egzaminacyjnej zostaną umieszczone pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja na temat prawidłowej dezynfekcji. Obowiązkowo należy w każdym tym miejscu zdezynfekować dłonie.

16. W trakcie egzaminu maturalnego z języka polskiego zdający może korzystać ze słownika. Przed jego użyciem i po użyciu obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie. Pojemnik z płynem dezynfekcyjnym będzie umieszczony bezpośrednio przy słownikach.

17. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione z zachowaniem odpowiednich odstępów - co najmniej 1,5 w każdą stronę pomiędzy zdającymi oraz osobami nadzorującymi przebieg egzaminu.

18. Po egzaminie zdający nie mogą zbierać się w i przed budynkiem szkoły/sali gimnastycznej. Zaleca się, aby wrażeniami po egzaminie dzielono się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Należy unikać spotkań w grupie.

19. Wchodząc do budynku szkoły/ sali gimnastycznej zdający potwierdzają podpisem swoją obecność na liście obecności, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

20. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem zakończenia egzaminu. Zdający będą wypuszczani z sali stopniowo, żeby uniknąć tworzenia się grup przy wyjściu z budynku.
W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej do czasu zakończenia egzaminu. Po godzinie zakończenia będą stopniowo wypuszczani z sali egzaminacyjnej.

Już dzisiaj trzymam za Was kciuki i życzę powodzenia,
Przemek Jakubowski

Kieruki w klasach na rok 2021/2022

moodle logo

SKARGI

mechanikYT

Mapa rewitalizacji miasta Słupska

mapa rewitalizacji

Współpraca

Logo Kospel
Logo OptiNav Sp. z o.o.
//poczatek widgetu dostepności //koniec widgetu dostępności