foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

podreczniki galeria rekrutacja22 plan lekcji BK 

konsultacje i kola matura dla rodzicow kuznia logo sow2

Logo FE Program Regionalny  UMWP logo www UE EFSI 

W latach 2016-2021 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku realizuje projekt pod nazwą „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku”. Wsparciem zostały objęte trzy szkoły ponadgimnazjalne (oprócz ZSMiL: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) prowadzące kształcenie w ramach branż kluczowych, tj. ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja oraz sektor kreatywny. Przedsięwzięcie obejmuje doposażenie ww. szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne, prace inwestycyjne (adaptacja i modernizacja sal dydaktycznych) oraz kształcenie ustawiczne.

W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w ramach projektu przeprowadzono prace budowlane związane w z remontem dwóch sal dydaktycznych, klatki schodowej oraz nieużytkowanego dotychczas poddasza budynku szkoły w celu dostosowania go do utworzenia czterech nowych sal dydaktycznych. W wyniku zakupu wyposażenia dla ZSMiL, w narzędzia edukacyjne doposażone zostaną pracownie, w których kształcić się będzie młodzież w branżach: transport, logistyka i motoryzacja oraz ICT i elektronika. Koszt wyposażenia dla ZSMiL wyniesie 2 708 546,87 zł.

 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych. Całkowity koszt projektu 6 426 610 zł, w tym wartość dofinansowania 5 462 618,47 zł.

 

 

moodle logo

SKARGI

mechanikYT

Mapa rewitalizacji miasta Słupska

mapa rewitalizacji

Współpraca

Logo Kospel
Logo OptiNav Sp. z o.o.
//poczatek widgetu dostepności //koniec widgetu dostępności