foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

podreczniki galeria rekrutacja20 plan lekcjiBK 

konsultacje i kola matura dla rodzicow kuznia logo sow2

MIĘDZYSZKOLNA DEBATA W JĘZYKU ANGIELSKIM
W MECHANIKU (ZSMiL)

PO RAZ PIERWSZY W SŁUPSKU!
TYLKO W MECHANIKU!

2W czwartek, 31.01.2019r., 6-osobowe drużyny dyskutowały w języku angielskim na temat: "Should homework be banned?" (Czy prace domowe powinny być zakazane?).

W dyskusyjne szranki w języku angielskim stanęły drużyny z trzech słupskich szkół technicznych: 

- organizatora debaty - Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych (Mechanik),

- Zespołu Szkół Technicznych (Drzewniak),

- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych (Ekonomik).

Po trzech rundach dyskusji neutralne jury, w skład którego weszli: pracownik naukowy Akademii Pomorskiej, właściciele dwóch szkół językowych w Słupsku oraz dwóch przedstawicieli dowództwa bazy amerykańskiej NSFR Redzikowo, ogłosiło wyniki:

 

- I miejsce zdobyli reprezentanci Mechanika,

- II miejsce reprezentanci Drzewniaka,

- III miejsce reprezentanci Ekonomika. 

Debata stanowi narratorski sposób na kształtowanie relacji interpersonalnych . Ta forma dyskusji wypracowuje nawyk konstruktywnej rozmowy i prezentowania różnych punktów widzenia w sposób kulturalny, profesjonalny i pozbawiony agresji.

Międzyszkolna debata była podsumowaniem i tym samym zakończeniem projektu unijnego realizowanego przez nauczycieli Mechanika z funduszy unijnych POWER SE pt. "Uczę się dobrze nauczać." W projekcie nauczyciele Mechanika rozwijali swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim na mobilnościach na Malcie i Wielkiej Brytanii. Natomiast nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego na kursach metodycznych szkolili się i rozwijali swój warsztat pracy w trakcie mobilności w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i na Malcie. Dzięki odbytym szkoleniom w trakcie projektu powstał pomysł przeprowadzenia takiej debaty, jako formy poszukiwania nowych ścieżek i metod rozwijania umiejętności uczniów posługiwania się językiem angielskim oraz propagowanie wiedzy nt. Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem systemów edukacyjnych państw członkowskich.

SKARGI

mechanikYT

Mapa rewitalizacji miasta Słupska

mapa rewitalizacji

Współpraca