foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

podreczniki galeria rekrutacja21 plan lekcji BK 

konsultacje i kola matura dla rodzicow kuznia logo sow2

MIĘDZYSZKOLNA DEBATA W JĘZYKU ANGIELSKIM
W MECHANIKU (ZSMiL)

PO RAZ PIERWSZY W SŁUPSKU!
TYLKO W MECHANIKU!

2W czwartek, 31.01.2019r., 6-osobowe drużyny dyskutowały w języku angielskim na temat: "Should homework be banned?" (Czy prace domowe powinny być zakazane?).

W dyskusyjne szranki w języku angielskim stanęły drużyny z trzech słupskich szkół technicznych: 

- organizatora debaty - Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych (Mechanik),

- Zespołu Szkół Technicznych (Drzewniak),

- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych (Ekonomik).

Po trzech rundach dyskusji neutralne jury, w skład którego weszli: pracownik naukowy Akademii Pomorskiej, właściciele dwóch szkół językowych w Słupsku oraz dwóch przedstawicieli dowództwa bazy amerykańskiej NSFR Redzikowo, ogłosiło wyniki:

 

- I miejsce zdobyli reprezentanci Mechanika,

- II miejsce reprezentanci Drzewniaka,

- III miejsce reprezentanci Ekonomika. 

Debata stanowi narratorski sposób na kształtowanie relacji interpersonalnych . Ta forma dyskusji wypracowuje nawyk konstruktywnej rozmowy i prezentowania różnych punktów widzenia w sposób kulturalny, profesjonalny i pozbawiony agresji.

Międzyszkolna debata była podsumowaniem i tym samym zakończeniem projektu unijnego realizowanego przez nauczycieli Mechanika z funduszy unijnych POWER SE pt. "Uczę się dobrze nauczać." W projekcie nauczyciele Mechanika rozwijali swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim na mobilnościach na Malcie i Wielkiej Brytanii. Natomiast nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego na kursach metodycznych szkolili się i rozwijali swój warsztat pracy w trakcie mobilności w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i na Malcie. Dzięki odbytym szkoleniom w trakcie projektu powstał pomysł przeprowadzenia takiej debaty, jako formy poszukiwania nowych ścieżek i metod rozwijania umiejętności uczniów posługiwania się językiem angielskim oraz propagowanie wiedzy nt. Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem systemów edukacyjnych państw członkowskich.

moodle logo

SKARGI

mechanikYT

Mapa rewitalizacji miasta Słupska

mapa rewitalizacji

Współpraca

Logo Kospel
Logo OptiNav Sp. z o.o.
//poczatek widgetu dostepności //koniec widgetu dostępności