foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
59 842 48 31
sekretariat@mechanik.slupsk.pl

       

baner podreczniki galeria baner rekrutacja 2023/2024 plan lekcji BK 

konsultacje i kola matura dla rodzicow OSR logo sow2

CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM SZTANDARU:

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:

  1. Ceremoniał rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
  2. Uroczystości rocznicowych - Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości, itp.
  3. Ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego,
  4. Ceremonii ślubowania klas pierwszych,
  5. Ceremonii przyrzeczenia klas kończących szkołę

CEREMONII PRZYRZECZENIA KLAS KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ

WPROWADZENIE SZTANDARU

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

przygotowanie do wyjścia

postawa na ramię

2.

"baczność" sztandar szkoły wprowadzić 

Uczestnicy w postawie
 "zasadniczej"

- wprowadzenie   sztandaru

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

- w postawie "na ramię w marszu"

- postawa "prezentuj"

3.

"do hymnu"

jak wyżej

postawa
zasadnicza

postawa "salutowanie w miejscu"

4.

po hymnie

uczestnicy w postawie
"spocznij"

spocznij

- postawa "prezentuj"

- postawa "spocznij"

5.

można usiąść

uczestnicy siadają

spocznij

postawa "spocznij"

 

 

WYPROWADZENIE SZTANDARU

1.

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

spocznij

postawa "spocznij"

2.

"baczność" sztandar wyprowadzić

uczestnicy w postawie
zasadniczej

- postawa  zasadnicza

- wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"


postawa "na ramię w marszu"

3.

spocznij

uczestnicy siadają

 

CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

proszę wstać

uczestnicy wstają

postawa "spocznij"

postawa "spocznij"

poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu ( lub wytypowani uczniowie) do przekazania sztandaru- wystąp

uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

postawa
"zasadnicza"

-postawa "zasadnicza"

postawa "prezentuj"

"baczność"- sztandar przekazać

uczestnicy postawa
zasadnicza

dotychczasowa asysta przekazuje insygnia ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie 

- chorąży podaje sztandar jednej z asysty,

- przekazuje szarfę potem rękawiczki

- następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi:

"Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem"

- sztandar w postawie "spocznij"

"baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij"

uczestnicy w postawie "zasadniczej" nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

postawa "zasadnicza"

postawa "spocznij"

postawa "prezentuj"

postawa "spocznij"

"baczność"- sztandar wyprowadzić

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramię w marszu"

spocznij

uczestnicy siadają

 

CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

2.

 baczność  sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie zasadniczej

-wprowadzenie sztandaru,

zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa "na ramię w marszu"

-postawa zasadnicza

3.

"do ślubowania"

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

Postawa "zasadnicza"

-postawa "prezentuj"

-postaw "salutowanie w miejscu"

4.

"po ślubowaniu"

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

Postawa "spocznij"

-postawa "prezentuj"

-postawa "zasadnicza"

5.

"baczność"- sztandar szkoły wyprowadzić

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

- postawa zasadnicza

wyprowadzenie sztandaru

- postawa "zasadnicza"

- postawa "na ramię w marszu"

6.

spocznij

Uczestnicy siadają

CHWYTY SZTANDARU:

-         postawa zasadnicza   -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

-         postawa "spocznij"  sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

-         postawa "na ramię"  -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

 -         postawa prezentuj z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

 -         salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy prezentuj- Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

 -         salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

Komendy: na prawo patrz ; pochyla sztandar "baczność"- bierze sztandar na ramię

 

 

Kierunki w klasach na rok 2022/2023

moodle logo

SKARGI

mechanikYT

TikTok mechanika

Współpraca

Logo Kospel
Logo OptiNav Sp. z o.o.