Nowy Projekt!

Halloween Pumpkin on Wood Grunge Rustick Background

Stowarzyszenie SOW “Mechanik” wygrało grant w wysokości 3000 zł na realizację projektu “Zadbaj o swoją przyszłość”, który realizowany będzie od marca do czerwca 2015 roku w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku.

Do projektu przystąpi 15 uczniów ZSMiL. Głównym celem projektu jest wyposażenie uczestników w umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co zwiększy ich szanse na rynku pracy poprzez możliwość samozatrudnienia. Uczniowie stworzą wirtualne przedsiębiorstwa, dzięki czemu zdobędą doświadczenie związane z planowaniem i realizowaniem działań swojej przyszłej firmy.

W ramach projektu odbędą się spotkania i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, aktywności gospodarczej, rachunkowości i marketingu. Spotkania prowadzone będą przez doradcę zawodowego i specjalistę z zakresu przedsiębiorczości. Projekt zakłada dużą aktywność i  samodzielność młodzieży. Młodzi ludzie pracując w grupach założą firmy o wybranym przez siebie profilu działalności- ustalą wizję i misję firmy, znajdą kody PKD, napiszą biznesplan, ustalą strategię marketingową; wirtualnie zatrudnią pracowników i pozyskają środki z  PUP itp. Każda grupa będzie miała możliwość dokonania zakupów niezbędnych do  “uruchomienia” firmy, np. materiały biurowe, drobny sprzęt.

Koordynatorki projektu:
mgr Justyna Surmacz i mgr Katarzyna Gomoracka

Projekt sfinansowany będzie w całości ze środków z Fundacji Banku Zachodniego WBK

Stowarzyszenie otrzymało status OPP!

Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze “Mechanik” otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego w dniu 23. stycznia 2015.

Tym samym od stycznia 2016 możliwe będzie przekazywanie 1% podatku na Stowarzyszenie SOW na realizację celów statutowych do czego gorąco wszystkich zainteresowanych zachęcamy, a w szczególności członków Stowarzyszenia.

Aby przekazać  swój 1% podatku należy podać jedynie numer KRS -u Stowarzyszenia:   KRS: 0000 316549!