Projekt z robotami

Stowarzyszenie Oświatowo – Wychowawcze ” Mechanik” pozyskało fundusze na warsztaty z programowania i budowania robotów. Zajęcia będą odbywać się ZSMiL w Słupsku pod opieką inżyniera mechatronika: Olga Bryła – Węsierska.
Środki zostały pozyskane z Urzędu Miejskiego w Słupsku – Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, Wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015
Projekt napisali Agniesza Rach -Tomaszewska, Justyna Surmacz, Dariusz Warmbier. Plakat promujący wykonał Grzegorz Starzecki

Roboty_3_na_stronę [33692]