Przekaż 1% podatku

jedenprocent

Dzięki twojemu podatkowi będziemy mogli  realizować ważne, innowacyjne projekty kształcące młodzież.

Stowarzyszenie Oświatowo – Wychowawcze “Mechanik”
KRS: 0000 316549

Adres:
ul. M. Niedziałkowskiego 2,
76-200 Słupsk