Rozdanie nagród na Gali Obywatelskiej w Słupsku

W dniu 21.12.2016 w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbyła się uroczysta Gala Obywatelska, którą zorganizowała Fundacja Progresja.
Nagrodzono Słupskich Liderów Aktywności Obywatelskiej oraz wręczono wyróżnienia. W kategorii organizacji pozarządowej wyróżnienie zdobyła wiceprezes Stowarzyszenia Oświatowo – Wychowawczego “Mechanik” p. Agnieszka Rach-Tomaszewska.
Nagroda Słupskiego Lidera Aktywności Obywatelskiej miała na celu promować pozytywne postawy osób z różnych sektorów, które na co dzień działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

20161221_141204

5tk_1524