Projekt “Sprawdzam, badam… żyję

Aktywna grupa nieformalna „Społecznicy” ze Słupska przy pomocy Stowarzyszenia „SOW Mechanik” zrealizowała w listopadzie i grudniu 2014 projekt profilaktyki raka piersi i jąder “Sprawdzam, badam…żyję”.

Zajęcia prowadzone były w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, Zespole Szkół Budowlanych, Klubie Seniora, Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz w Słupskim Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego i objęły 400 odbiorców.

Na zajęciach można było nauczyć się na fantomach samobadania piersi i jąder. Fantomy miały zatopione guzki, które należało odnaleźć. Projekt obejmował oprócz zajęć praktycznych na fantomach również najnowszą wiedzę z profilaktyki raka piersi i jąder.

Projekt został współfinansowany ze środków Miasta Słupsk oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014.

 

IMG_5601 20141113_121539 20141202_120218 Sprawdzam, badam...zyje PLAKAT 20141125_161218