Działalność SOW

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA OŚWIATOWO-MECHANICZNEGO „MECHANIK”- 09.2014-12.2015

 

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia- 01.09.2014.
 2. Pozyskanie darowizny gotówkowej od osoby prywatnej- 150zł -08.09.2014.
 3. Wystąpienie o zmianę Statutu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, status OPP; wysłanie dokumentów do Sądu Gospodarczego w Gdańsku- 08.09.2014.
 4. Opracowanie Planu Działania SOW „Mechanik” na rok 2014 – 09.09.2014.
 5. Posiedzenie Zarządu SOW ”Mechanik”- przyjęcie nowych członków, zatwierdzenie Planu Działania SOW „Mechanik”- 11.09.2014.
 6. Udział w projekcie „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich centrów organizacji pozarządowych” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez CIO w Słupsku i uzyskanie usługi promocyjnej w postaci wykonania logotypu, wizytówek, ulotek oraz strony internetowej promującej działalność Stowarzyszenia- 29.09.2014.
 7. Rozpoczęcie akcji payrollu- dobrowolnych, comiesięcznych składek pracowników ZSMiL w Słupsku, którzy zadeklarowali pomoc Stowarzyszeniu- od 2014.
 8. Wysłanie projektu do Fundacji Kronenberga- „Technika cyfrowa- droga dla lepszej przyszłości dla mechatroników”-02.10.2014.
 9. Nawiązanie współpracy z OWES Słupsk i zoorganizowanie bezpłatnego szkolenia dla członków SOW”Mechanik” i nauczycieli ZSMiL               w Słupsku z zakresu „Pisania projektów unijnych”- 07.10.2014.
 10. Złożenie projektu ”Zadbaj o swoja przyszłość” o dotację w Banku Ambitnej Młodzieży-13.10.2014.
 11. Współorganizacja z nauczycielami ZSMiL w Słupsku Dnia Języków Obcych- 14.10.2014.
 12. Wspólorganizacja z ZSMiL w Słupsku, Słupskim Związkiem Ludności Pochodzenia Niemieckiego i pod patronatem Konsulatu Niemiec z Gdańska III Międzyszkolnego Konkursu Poezji Niemieckiej-21.10.2014.
 13. Wspólorganizacja z ZSMiL i Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym ze Słupska Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych- 24.10.2014.
 14. Realizacja projektu” Sprawdzam, badam…żyję” w ramach Akumulatora Społecznego-dofinansowanie projektu 2700zł, wkład własny 800zł całkowita wartość projektu 3500zł, październik-grudzień 2014.
 15. Organizacja pod patronatem Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz przy wsparciu i pomocy ZSMiL im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, Ośrodka Sportu i Rekreacji im. T. Gwiżdża w Słupsku, Szkoły Przetrwania Rats Słupsk, Jar-Mix Militaria, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku i Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku II Słupskiego Patrolu Szkół Mundurowych- 18.11.2014.
 16. Realizacja projektu “Zadbaj o swoją przyszłość” luty- czerwiec na kwotę 3000 zł dofinansowane przez Bank WBK.
 17. Realizacja projektu”Warsztaty z budowania i programowania robotów” wrzesień-grudzień 2015 na kwotę 10.000 zł, dofinansowanie przez Miasto Słupsk.